Vår organisation

Aktuell styrelse

Stiftelsen Fontänhuset Örebro är en idéell och fristående stiftelse. Ytterst ansvariga är stiftelsens styrelse.

Ordförande
Johanna Viberg, Örebro kommun

Ledamöter
Stefan Ask, vice ordförande, Örebro kommun
Örjan Andersson, Region Örebro Län
Anna-Sofia Danielsson, Fontänhuset Örebro
Krister Sätterlund, Fontänhuset Örebro
Gunilla Wolf, RSMH
Ami Pettersson, FPS
Ella Calais Diggory, Region Örebro Län

På uppdrag av styrelsen är Verksamhetschef Helena Lundell ansvarig för verksamhetsdrift och ekonomi.

Ersättare
Robert Hedström, Region Örebro län
Anneth Leek, Fontänhuset Örebro
Pia Holm-Wahlström, ÖBO

Jimmy Björkman, Region Örebro Län

Revisorer
Lena Segerberg, Örebro kommun
Helene Andersson, PWC