Vår organisation

Aktuell styrelse

Stiftelsen Fontänhuset Örebro är en idéell och fristående stiftelse. Ytterst ansvariga är stiftelsens styrelse.

Ordförande
Johanna Viberg, Örebro kommun

Ledamöter
Stefan Ask, vice ordförande, Örebro kommun
Örjan Andersson, Kumla kommun
Pernilla Balazs, Fontänhuset Örebro
Anna-Sofia Danielsson, Fontänhuset Örebro
Åsa Tiderman, Örebro kommun

På uppdrag av styrelsen är Verksamhetschef Helena Lundell ansvarig för verksamhetsdrift och ekonomi.

Ersättare
Pia Holm-Wahlström, ÖBO
Robert Hedström, Objektledare personalstöd/HR
Jimmy Björkman, Region Örebro Län

Revisorer
Lena Segerberg, Örebro kommun
Helene Andersson, PWC