faq

Vanlig frågor

Vem kan bli medlem?

Alla personer mellan 16–66 år som har erfarenhet av psykisk ohälsa och som vill och kan jobba tillsammans med oss i den arbetsinriktade dagen.

Kostar det något att bli medlem?

Medlemskapet är kostnadsfritt.

Hur länge varar medlemskapet?

Medlemskapet varar så länge du själv vill.

Är det öppet alla dagar?

Öppet måndag-fredag 8:30-16:00, alla storhelgsaftnar kl. 11:00-15:00, vissa kvällar och helger.

Vilka arbetar här?

Medlemmar, handledare och verksamhetschef arbetar tillsammans sida vid sida för att driva huset.

Hur många medlemmar kommer och arbetar under en dag?

Antalet varierar vanligtvis mellan 15-30 stycken under en dag.