Jag har fått tillbaka mina framtidsdrömmar

/Stefan

Hitta rätt arbete

– med individuellt stöd

Vägar ut är vårt program som erbjuder stöd och hjälp till de medlemmar som vill börja arbeta.

Vi hjälper till att leta praktikplatser och förhoppningsvis anställning. Vi är med dig genom hela processen, från din första tanke till steget ut på arbetsmarknaden.

En arbetsrehabilitering som formas av dina behov och önskningar

Kanske behöver du hjälp med att fundera kring yrkesval och i vilken omfattning du klarar av att jobba?

Vi erbjuder dig

  • Coachning att sätta mål
  • Yrkesprofil och kartläggning
  • Arbetsträning via vår arbetsinriktade dag på huset
  • Stöd i myndighetskontakter
  • Skriva CV och personligt brev
  • Matchning och företagskontakter
  • Stöd efter anställning utan tidsbegränsning
  • Stöd enligt Supported employment och IPS-modellen