Sveriges fontänhus

Vi skapar mening och bryter isolering

Sveriges Fontänhus Riksförbund är Sveriges befintliga Fontänhus gemensamma plattform.

Ändamålet med riksföreningen är att:

  1. Stödja och initiera övergripande verksamhetsgemensam utveckling 
  2. Sprida kunskap om fontänhusmodellen
    Stödja start och utveckling av nya Fontänhus 
  3. Bevaka riksfrågor som berör medlemsorganisationerna och bedriva   påverkansarbete 
  4. Vara kontaktlänk internationellt 
  5. Arbeta för en gemensam tolkning av Clubhouse Internationals riktlinjer i en svensk kontext

Sveriges Fontänhus Riksförbund är del av en världsomfattande organisation, Clubhouse International (CI) med representation i över 30 länder. I dag finns det omkring 320 Fontänhus som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning.