Örebro Fontänhus

Nå dina egna mål

Fontänhusets verksamhet erbjuder en arbets- och studieinriktad dag.

Att delta i vår verksamhet ger dig goda möjligheter till återhämtning, ökad tilltro till dig själv och din arbetsförmåga. Vi erbjuder dig stöd och support för att komma vidare med praktik, arbete eller studier. Det kan handla om att skapa arbetsprofil, hitta företagskontakter, hitta rätt utbildning eller att ge dig personligt stöd under anställning och studier.

Fontänhuset arbetar efter en evidensbaserad arbetsrehabiliterande modell. Vi är en del av den världsomfattande organisationen Clubhouse International. Grundtanken med verksamheten är att ta tillvara och utveckla människors förmågor genom att arbeta tillsammans, sida vid sida.

På fritiden träffas vi även för sociala aktiviteter vissa kvällar och helger.

Medlemskapet på Fontänhuset är frivilligt, kostnadsfritt och utan tidsbegränsning.

Intresserad av att bli medlem?

Är du mellan 16–66 år och intresserad av att komma och prova på vår verksamhet? Boka gärna en tid för nybesök via intresseformuläret nedan, det går också bra att maila, ringa eller sms:a.

Vi finansieras av

Örebro Fontänhus

Stiftelsen Fontänhuset är en ideell stiftelse som bildades 5 december 1990. Initiativtagare till stiftelsen var Örebro kommun och Örebro läns landsting (nuvarande region Örebro län). Övriga stiftare var Örebro folkhögskola, svenska kyrkan Örebro, Länsarbetsnämnden (nuvarande Arbetsförmedlingen), Försäkringskassan, ABF-Örebro, LO, FPS (Föreningen för psykiatriskt samarbete) och RSMH (Riksförbund för social och mental hälsa. Våra första lokaler låg vid södra vattentornet och vi flyttade till vårt nuvarande hus 1994. Mellan 2017 och 2018 flyttade verksamheten till tillfälliga lokaler på Österängsgatan för renovering av huset på Målgatan.

Verksamhetens uppdrag i Örebro är att bedriva Fontänhusverksamhet enligt Fontänhusmodellens internationella riktlinjer som är fastställda av Clubhouse International (CI). Rehabiliteringsmodellen grundar sig på 37 riktlinjer där målsättningen är att med hjälp av psykosocial och arbetsinriktad rehabilitering, ur ett hälsofrämjande perspektiv, ta tillvara på och stärka människors kunskaper, resurser och förmågor. Samtliga riktlinjer syftar till att skapa positiva rehabiliterande effekter för medlemmar utifrån ett hälsofrämjande helhetsperspektiv som bygger på delaktighet, relationer och medbestämmande. Riktlinjerna anger de principer som utgör grunden för verksamheten och dessa är gemensamma för samtliga 300 Fontänhus runt om i världen, varav 14 finns i Sverige.