Stöd Fontänhuset

En viktig del av vår verksamhet är att erbjuda medlemmar möjlighet att delta i olika sociala sammanhang. Exempelvis genom att ha öppet alla högtidsdagar och fira dessa gemensamt, som julafton, nyårsafton och midsommarafton. Vi gör också en del utflykter och kortare resor.

Många av våra medlemmar har en svår ekonomiskt situation. Därför vill Fontänhuset kunna subventionera olika upplevelser och evenemang så att alla kan delta på lika villkor. Detta möjliggörs bland annat genom samarbeten med olika företag och genom sponsring från såväl företag som privatpersoner.

Vi tar gärna emot olika former av sponsring som kan ge medlemmarna det ”lilla extra”.

Har du möjlighet att stödja vår verksamhet? Kontakta oss!

Vill du stödja oss ekonomiskt?

Stödmedlemsskap
Kostnad 250 kr för privat person
och 1000 kr för företag.
I stödmedlemsskapet ingår en prenumeration av vår tidning E
xistens.

Ekonomiska bidrag tar vi emot på Bankgiro 5114-5191 eller via Swish 123 232 7229
Glöm inte att ange namn och adress.

All sponsring är betydelsefull. DU kan förändra någons vardag – stöd Fontänhuset Örebro