Styrelsen

Aktuell styrelse 2021

Ordinarie ledamöter
Sofia R. Persson, Örebro Kommun                          
Örjan Andersson, Region Örebro Län
Anna-Sofia Danielsson, Fontänhuset Örebro
Krister Sätterlund, Fontänhuset Örebro
Gunilla Wolf, RSMH
Johanna Viberg, Örebro kommun 
Margareta Runhede, FPS
Patrick Hjalmarsson, Karaffens förvaltnings AB 
Marie-Anne Gustafson, Svenska kyrkan
Ella Calis Diggory, Region Örebro Län
Ansvarig för stiftelsen och verksamhetschef 
Helena Lundell
 
Ersättare
Anna-Carin Magnusson, ÖBO                                                 
Pia Aronsson, Örebro Universitet                   
Robert Hedström, Lekebergs kommun
Anneth Leek, Fontänhuset Örebro
Michael Ohlsson, Rotary
Stefan Ask, Örebro kommun
Revisorer
Lena Segerberg, Örebro kommun              
Helene Andersson, PWC                                                
Valberedning
Johan Fritioff, Region Örebro län