Styrelsen

Aktuell styrelse 2016

Ordinarie ledamöter
Sofia R. Persson                                                        Örebro kommun   
Liisa Ejdenwik                                                           AF                                                     
Örjan Andersson                                                     HS-förvaltn. Psyk                            
Kim Eriksson Mwangi                                            HS-förvaltn. Psyk                    
Boa Berg                                                                     Fontänhuset                                
Eva-Karin Jakobsson                                              Fontänhuset                              
Gunilla Andersson                                                  Örebro kommun                      
Gunilla Wolf                                                              RSMH                                            
Birgit Götlind                                                             FPS         
(Föreningen för psykiatriskt sammarbete) 
Ansvarig för stiftelsen och verksamhetschef 
Helena Lundell
 
Ersättare
Peter Cronarp                                                           ÖBO                                                 
Jörgen Danielsson                                                  ABF                                                  
Vakant                                                                         FK 
Pia Aronsson                                                             Örebro Universitet                   
Robert Hedström                                                    HS-förvaltn. Psyk 
Marie-Anne Gustafson                                        Svenska Kyrkan 
Michael Ohlsson                                                      Rotary
Karolin Asp                                                                Örebro kommun                                                      
Revisorer
Lena Segerberg                                                       Örebro kommun              
Helene Andersson                                                 PWC                                                
Valberedning
Vakant, ej klart med ersättare för Erik Sjöberg
Inger Larsson, Örebro kommun                       
Lars-Göran Eriksson, FPS