Styrelsen

Aktuell styrelse 2020

Ordinarie ledamöter
Sofia R. Persson, Örebro Kommun                          
Örjan Andersson, Region Örebro Län                                                 
Kim Eriksson Mwangi, Region Örebro län                                      
Anna-Sofia Danielsson, Fontänhuset Örebro                                                                                  
Eva-Karin Jakobsson, Fontänhuset Örebro                                                                                                                             
Gunilla Wolf, RSMH
Johanna Viberg, Örebro kommun 
Margareta Runhede, FPS
Patrick Hjalmarsson, Karaffens förvaltnings AB 
Marie-Anne Gustafson, Svenska kyrkan 
Ansvarig för stiftelsen och verksamhetschef 
Helena Lundell
 
Ersättare
Anna-Carin Magnusson, ÖBO                                                 
Pia Aronsson, Örebro Universitet                   
Robert Hedström, Region Örebro län 
Krister Sätterlund, Fontänhuset Örebro 
Michael Ohlsson, Rotary
Revisorer
Lena Segerberg, Örebro kommun              
Helene Andersson, PWC                                                
Valberedning
Johan Fritioff, Region Örebro län