Stödverksamhet
En viktig del av vår verksamhet är att erbjuda medlemmar möjlighet att delta i olika sociala sammanhang. Exempelvis genom att ha öppet alla högtidsdagar och fira dessa gemensamt, som julafton, nyårsafton och midsommarafton. Vi gör också en del utflykter och kortare resor.
Många av våra medlemmar har en svår ekonomiskt situation. Därför vill Fontänhuset kunna subventionera olika upplevelser och evenemang så att alla kan delta på lika villkor. Detta möjliggörs bland annat genom samarbeten med olika företag och genom sponsring från såväl företag som privatpersoner.
Vi tar gladeligen emot all sponsring som kan ge medlemmarna det ”lilla extra”. Det kan vara allt från ekonomiskt stöd till materiella ting som kan liva upp exempelvis klubbhusets interiör. Vid flera tillfällen har vi blivit sponsrade med julklappar och påskägg till våra medlemmar, vilket har varit högt uppskattat.
Har du möjlighet att stödja vår verksamhet? Kontakta oss!
Telefon: 019-320 520
E-post: info@orebrofontanhus.se
Ekonomiska bidrag tar vi emot på Bankgiro 5114-5191
Glöm inte att ange namn och adress.
Vi är väldigt måna om våra bidragsgivare. Vi omnämner er i vår klubbhustidning Existens, samt skyltar med namn/logga i vår entré om så önskas.
Alla bidrag är betydelsefulla. DU kan förändra någons vardag – stöd Fontänhuset Örebro!