Arbete och sociala kontakter

Verksamheten på Fontänhuset är fri från vård och behandling och bygger på var och ens fria vilja att komma till klubbhuset. Här är du väntad och behövd för att efter egen förmåga bidra till den arbetsinriktade dagen. Allt arbete är sådant som uppstår i själva verksamheten och som är nödvändigt för klubbhusets drift och skötsel. Alla, oavsett kompetens, kan få meningsfull sysselsättning. Personalstyrkan är liten men kvalificerad och har som uppgift att stödja och handleda medlemmar.
Fontänhuset Örebro har fyra arbetsenheter; Köket, Administration, Studieenheten samt Service. På varje enhet ansvarar medlemmar tillsammans med handledare för att dagens arbetsuppgifter blir utförda. Köket planerar och tillagar dagens lunch, bakar, samt tar hand om disken och övriga städuppgifter som tillkommer ett kök. Administration ansvarar för husets statistik, producerar informationsmaterial, sköter hemsidan och tar hand om receptionen. Administrationen ansvarar även för födelsedagskort som vi gör själva i vår kreativa hörna. Service i sin tur fungerar som husets vaktmästeri och tar bland annat hand om reparationer, inköp, trädgård och källsortering. På Studieenheten får medlemmar stöd att fullfölja sina studier genom individuella planeringar med mätbara mål och kontinuerliga avstämningar. 

Styrelsen

Klicka här för aktuell styrelseinformation.

Mer info

Sveriges Fontänhus

Mer information om Sveriges fontänhus riksförbund samt länkar till Sveriges 12 befintliga Fontänhus.

Mer info

Arbetsbyrån

Arbetsbyrån finns till för att hjälpa de medlemmar som önskar att hitta möjligheter utanför Fontänhuset. Det kan innebära studier, arbetsträning eller praktik. Arbetsbyrån kan också vara behjälplig vid olika kontakter med exempelvis myndigheter och arbetsgivare om medlemmen så önskar. Vi arbetar även för att de medlemmar som har egna anställningar skall kunna upprätthålla, förbättra och utveckla sin arbetssituation.

Unga Vuxna

Unga Vuxna är en grupp för medlemmar mellan 18 och 35 år. Vi vill att så många som möjligt som lever med psykisk ohälsa ska få hjälp, därför jobbar vi med att nå ut till allmänheten och speciellt andra unga vuxna. Utöver detta gör vi saker för att stärka gemenskapen i gruppen, t.ex. värderingsövningar, diskussioner och andra gemensamma aktiviteter. Vid vissa tillfällen har vi något som vi kallar Ego-träffar där vi gör något extra roligt tillsammans.

Existens

Fontänhuset Örebro har en egen tidning som heter Existens. Till tidningen bidrar medlemmar med sitt eget material som t.ex. artiklar, illustrationer och foton. Tidningen ges ut till medlemmar, Region Örebro län och prenumeranter.
Varje vecka har vi redaktionsmöte där vi planerar innehållet tillsammans. När tidningen är färdig, trycker och förpackar vi den själva för vidare färd till bland annat väntrum på vårdcentraler, gruppboenden och stödmedlemmar.

Boendet

Örebro Fontänhus har ett boendeprogram som omfattar fem lägenheter. För att ta del av boendeprogrammet behövs medlemskap i Fontänhuset och ett biståndsbeslut. Om du har frågor om boendet är du välkommen att höra av dig till handledare eller verksamhetschef på Örebro Fontänhus för mer information.

Studieenheten

Studieenheten vänder sig till dig som är student eller vill börja studera och har erfarenhet av – eller oro för – att hamna i psykisk ohälsa. På enheten får medlemmar individuellt stöd att fullfölja sina studier, en lugn studieplats och sociala aktiviteter. Du som medlem väljer själv vad du vill ta del av i studieenhetens utbud. Vi arbetar bland annat med individuella planeringar med mätbara mål och kontinuerliga avstämningar. Varje måndag och torsdag finns även möjlighet att delta i Pomodoro-pass, på plats eller digitalt. Under Pomodoro studerar vi i pass om 25 min med tillhörande 5 min paus.
Är du intresserad av att bli medlem, då är första steget att höra av sig till oss för att boka in ett så kallat Nybesök. Enklast är det att boka en tid via telefon, men det går även bra att skicka SMS eller mejl.
Åsa Blomstrand: 070-578 40 54
Louise Sjöbom: 070-573 40 53
E-post: student@orebrofontanhus.se

Nybesök

När du kommer hit är det bara att kliva in genom dörrarna, en medlem tillsammans med en handledare kommer att ta emot dig och ge dig en kort presentation av vår verksamhet på ca en halvtimme. Vi berättar bland annat om den arbetsinriktade dagen, hur vi jobbar sida vid sida samt om medlemsinflytande vid beslutsfattande möten. Efter det brukar vi gå en rundtur i våra lokaler (frivilligt) där vi berättar om hur vi fördelar arbetsuppgifterna på respektive enhet. Avslutningsvis går vi tillbaka till rummet där vi började för eventuella frågor och funderingar. Är du fortfarande intresserad och känner att du vill prova på får du fylla i en "Intresseanmälan" med namn, kontaktuppgifter och vilken enhet du skulle vilja börja på.
Du får sedan prova på vår verksamhet och känna efter om det är något för dig under en introperiod. Du kan själv välja att avbryta din introperiod när du vill om så önskas, du behöver inte uppge någon motivering till varför om du inte vill. Efter några introtillfällen får du en förfrågan om medlemskap och får då fylla i en medlemskapsansökan och blir välkomnad som medlem med medlemskort och blir välkomnad på nästa husmöte (detta behöver du inte vara med på om så inte vill). 

Intresserad av att bli medlem?

Är du intresserad av att bli medlem, då är första steget att höra av sig till oss för att boka in ett så kallat Nybesök. Enklast är det att boka en tid via telefon, men det går även bra att skicka SMS eller mejl.
Växel: 019-32 05 20
SMS-tel: 072-5794053
E-post: info@orebrofontanhus.se