Samtycke om informationsutbyte enligt personuppgiftslagen (PuL) och (GDPR*)

Personuppgiftsansvarig:
Fontänhuset Örebro
Ändamål med registreringen för medlemmar:
För att kunna hålla ett aktuellt medlemsregister (utskick av fakturor, tidningen samt födelsedagskort), aktuella ringlistor, register för utlåning av förvaringsskåp, minnesanteckningar, medarbetarplan och anhörigregister.
Ändamål med registreringen för stödmedlemmar:
För att kunna hålla ett aktuellt stödmedlemsregister samt kunna skicka ut tidningen och annan information.
Ändamål med registreringen av anhörig:
För att kunna nå en medlems privata nätverk vid tillbud eller nödsituation.
Nödvändiga uppgifter:
Personuppgifter är obligatoriska, övriga uppgifter är frivilliga.
Ingen vidare användning av informationen för kommersiella ändamål kommer att ske.
Fontänhuset Örebro kommer att ansvara för hanteringen av personuppgifter i systemet.
Du har rätt att begära ett registerutdrag med den information som behandlas om dig.
Du har även rätt att begära att personuppgifter rättas.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller ändra dem.
Detta samlar vi in:
Personuppgifter:
- Namn
- Adress, postnummer och ort
- Telefonnummer
- e-post
- Matallergier (endast medlemmar)
Födelsedag: månad, dag och år. (endast medlemmar) Detta för att vi ska kunna skicka bl.a. gratulationskort.
Vi tar inga personnummer! (Undantaget för de medlemmar som bor i Fontänhusets boende)
Anhörig information: (endast medlemmar)
Telefon till anhörig
God mans kontaktuppgifter
Om du vill ändra, ta bort eller har frågor om den information som finns om dig vänligen kontakta verksamhetsansvarig på Fontänhuset, tel. 019-320520. Om vi inte hör något utgår vi från att samtycke finns.

________________________________________________________________________
* PuL förvinner 25 Maj 2018 och ersätts av Dataskydsförordningen (GDPR)
Mer information finns på www.datainspektionen.se.
För mer information om Fontänhuset se vår hemsida www.orebrofontanhus.se