Händer i huset

Vecka 44

Måndag 26/10
11:00 Tid för nybesök
Tisdag 27/10
09:30 Ansökningsgrupp
14.00 Policymöte
Onsdag 28/10
10:00 Redaktionsmöte
11:00 Webexmöte
13:30 Tid för nybesök
Torsdag 29/10
13:00 Digitalt möte med universitetet 
Fredag 30/10
13.30 Huset stänger tidigare 

Vecka 45

Måndag 2/11
09:00 Folkhögskola
09:30 Brandskyddsgenomgång
11:00 Tid för nybesök
13:30 Brandskyddsgenomgång
Tisdag 3/11
09:30 Ansökningsgrupp
10:00 Tid för nybesök
14.00 Husmöte
Onsdag 4/11
Besök från Göteborgs Fontänhus
10:00 Redaktionsmöte
11:00 Webexmöte
11:00 Folkhögskolan
13:30 Tid för nybesök
Torsdag 5/11
16:00 - 19:00 Kvällsöppet 80 - tals tema
Fredag 6/11
13:10 Friskvård Bowling i Hallsberg

Kvällsaktiviteter hösten 2020

Torsdagar ojämna veckor klockan 16.00 - 19.00

 

5 november  

80-talstema.

19 november  

Allsång och musikquiz.

3 december  

Bio på stan. Alternativt baka och äta julsmörgås i huset.

17 december 

Uppesittarkväll med pyssel, rimstuga och julmustprovning.

Kostnad 20 kronor om du vill äta.

Aktiviteterna gäller aktiva medlemmar och för dig som är ute i arbete, studier, praktik, arbetsträning. På alla våra aktiviteter gäller nolltolerans mot alkohol och droger.

Programmet är med reservation för ändringar.

 
 
 
 

Viktig information!

Som alla känner till så befinner vi oss i en mycket ovanlig situation med anledning av Covid-19 (Corona).

 

Coronaviruset är nu konstaterad som en Pandemi. Det betyder att Corona är en infektionssjukdom som drabbar många människor och sprids i hela Världen.
Risken för att smittas och för spridning av Coronaviruset är nu mycket hög och Fontänhuset följer naturligtvis alla råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.
Den 16 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med bland annat följande rekommendation: ”Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går en tid framöver” Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer. 
Vad betyder detta för oss på Fontänhuset?

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att minska antalet kontakter för personer över 70 år, innebär att du som deltagare får information om att avstå från att vara på Fontänhuset om du är över 70 år.
Vad gäller distansutbildning för skolorna (gymnasie osv.) så är bedömningen att det inte i dagsläget påverkar Fontänhuset.
 
 
 
 
 
 
 

Information angående Corona (Covid-19)

Vi följer de restriktioner som folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vi ordnar vår verksamhet så att det går att hålla avstånd till varandra. Strikta hygienregler gäller för alla som kommer till huset. Alla som har lindriga förkylningssymtom måste stamma hemma. Personer som är över 70 år och övriga riskgrupper kan inte fysiskt delta i verksamheten men har möjlighet att delta via webb och annan individuell support.
Välkomna!
 
 
 
 
 

Ang Redaktionsmöten

Vi har numera redaktionsmöte kl.10:00 på onsdagar pga att det inte ska krocka med
digi-inclusion/Webex veckomötet som är kl.11.00 på onsdagar. Välkomna att delta! 
 
 

Ang Folkhögskolekurs

Info angående uppstarten av folkhögskola
Måndagen den 24/8 på förmiddagen är alla välkomna att delta på introduktion av vårt nya projekt.

Vi kommer att samarbeta med Örebro Folkhögskola och du som är intresserad av att studera en folkhögskolekurs är varmt välkommen 
(det behövs inga CSN lån).

 Vi kommer att ha kurser på måndag förmiddag & onsdag eftermiddag.

Vi kommer att starta upp med en särskild kurs.
 
 

Info om Webex

Hej!
I dessa Coronatider är vi många som håller oss hemma och vi vill gärna kunna nå er digitalt via Fontänhuset Örebros team på Webex.
Vi planerar bland annat att ha fika-stunder via Webex.
För att gå med följ instruktionerna här:
Gå in på https://www.webex.com/downloads.html
Ladda ner Webex teams till din dator och/eller skaffa appen till din telefon eller platta.
 
Därefter startar du programmet och skapar ett konto med din e-post och ett lösenord. Mejla också din e-postadress till info@orebrofontanhus.se så att vi kan lägga till dig i teamet!
 
Skulle du stöta på problem så kontakta någon i tech-teamet, t.ex. Linda Ne eller Sussie.

 

 
 
 
 
 
 

Anslagstavla

Våra aktiviteter här på anslagstavlan gäller enbart aktiva medlemmar, studerande samt medlemmar i praktik/arbete.