Händer i huset

Viktig information!

Som alla känner till så befinner vi oss i en mycket ovanlig situation med anledning av Covid-19 (Corona).

 

Coronaviruset är nu konstaterad som en Pandemi. Det betyder att Corona är en infektionssjukdom som drabbar många människor och sprids i hela Världen.
Risken för att smittas och för spridning av Coronaviruset är nu mycket hög och Fontänhuset följer naturligtvis alla råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.
Den 16 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med bland annat följande rekommendation: ”Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går en tid framöver” Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer. 
Vad betyder detta för oss på Fontänhuset?

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att minska antalet kontakter för personer över 70 år, innebär att du som deltagare får information om att avstå från att vara på Fontänhuset om du är över 70 år.
Vad gäller distansutbildning för skolorna (gymnasie osv.) så är bedömningen att det inte i dagsläget påverkar Fontänhuset.
Vi öppnar för nybesök och introduktion av nya medlemmar igen fr.o.m. 1/6-20, i begränsad omfattning. Till att börja med kommer vi kontakta dem som har hört av sig under den tid då huset varit stängt för nya personer, men alla är välkomna att höra av sig med förfrågningar!
Vi följer de restriktioner som folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vi ordnar vår verksamhet så att det går att hålla avstånd till varandra. Strikta hygienregler gäller för alla som kommer till huset. Alla som har lindriga förkylningssymtom måste stamma hemma. Personer som är över 70 år och övriga riskgrupper kan inte fysiskt delta i verksamheten men har möjlighet att delta via webb och annan individuell support.
Vi ser fram emot en fin sommar med nya medlemmar/arbetskamrater!
Välkomna!
 
 
 
 
 
 

Info ang Solliden

Nytt försök att genomföra Solliden lägret med viss reservation att de kan ställas in.
Vi vet inte hur covid - 19 kommer att påverka oss under sommaren med restriktioner.
Lägret kommer att bli från onsdagen den 9/9 - fredagen den 11/9.
Anslaget sätts upp den fredagen 26/6 för anmälan och sitter uppe till den 21/8.
Du anmäler dig genom att betala kostnaden för lägret till en handledare med 250 kr .
De tre första platserna är till för dem som inte deltagit tidigare. Man kan även stå på en reservlista,

Gäller aktiva medlemmar

 
 
 
 
 
 

Info om Webex

Hej!
I dessa Coronatider är vi många som håller oss hemma och vi vill gärna kunna nå er digitalt via Fontänhuset Örebros team på Webex.
Vi planerar bland annat att ha fika-stunder via Webex.
För att gå med följ instruktionerna här:
Gå in på https://www.webex.com/downloads.html
Ladda ner Webex teams till din dator och/eller skaffa appen till din telefon eller platta.
 
Därefter startar du programmet och skapar ett konto med din e-post och ett lösenord. Mejla också din e-postadress till info@orebrofontanhus.se så att vi kan lägga till dig i teamet!
 
Skulle du stöta på problem så kontakta någon i tech-teamet, t.ex. Linda Ne eller Sussie.

 

 
 
 
 
 
 

Ang Öppet Hus

 
Vi hade planerat att ha haft öppet hus den 9 maj men tyvärr så är det inställt pga rådande corona tid.

Men vi får se fram emot att vi ska ha det till hösten istället. 

Vi återkommer närmare med mer information. 

 
 
 
 
 

Ang Kvällar och helger

Pga rådande omständigheter är alla kvälls och helg aktiviteter inställda fram till den 25 maj!
 
 
 
 
 

Vecka 22

Måndag 25/5
10:00 Ansökningsgrupp
Tisdag 26/5
10:00 Friskvårdsplanering
14:00 Policymöte
Onsdag 27/5
11:00 Redaktionsmöte
11:00 Digi veckomöte
17:00 Styrelsemöte
Torsdag 28/5
Sista anmälningsdag till dig med egen cykel till Långer runt eller oset/rynninge den 29/5
13:30 Vägar ut möte
Fredag 29/5
Sista dagen att anmäla sig till Marilyn Monroe
10:00 Friskvård Cykla lången runt
13:00 Friskvård Cykla oset/rynninge

Vecka 23

Måndag 1/6
09:30 Brandskyddsgenomgång
10:00 Ansökningsgrupp
13:30 Brandskyddsgenomgång
Tisdag 2/6
10:00 Friskvårdsplanering
14:00 Husmöte
15:30 NSPH möte
Onsdag 3/6
11:00 Digi veckomöte
11:00 Redaktionsmöte
13:00 Marilyn Monroe utställning
Torsdag 4/6
13:30 Vägar ut möte
Fredag 5/6
Stängt

Anslagstavla

Våra aktiviteter här på anslagstavlan gäller enbart aktiva medlemmar, studerande samt medlemmar i praktik/arbete.