Händer i huset

Viktig information ang swish

From den 1 september så läggs det på 1,50 i kostnad för varje swish som du gör till huset.
Ett exempel: Om du handlar för 5 kr så ska du swisha 6,50 till huset.

Vecka 40

Måndag 4/10
09:00 Baka bullar
10:00 - 10:30 Ansökningsgrupp
14 - 15:15 Öppningsseminarium Världskonf.
Tisdag  5/10
10:00 - 11:00 Brandskyddsgenomgång
14.00 - 15:00 Husmöte
14:00 - 16:45 Världskonferens
Onsdag 6/10
11:00 - 12:00 Webex veckomöte
13.15 - 14:00 Planeringsmöte Digi- inklusion
14:00 - 16:45 Världskonferens
Torsdag 7/10
08:45 - 12:00 Föreläsning suicidprevention med Ulla-Carin Nyberg
10:00 - 10:45 Redaktionsmöte
14:00 - 16:00 Nätverk för sociala frågor
14:00 -16:45 Världskonferens
Fredag 8/10
10:00 och 11:00 Nybesök
13:00 - 16:00 Friskvård bowling
14:00 - 15:15 Avslutning världskonferens

Vecka 41

Måndag 11/10
09:00 Baka bullar
10:00 - 10:30 Ansökningsgrupp
13:30 Etik & ledningsgruppsmöte
Tisdag  12/10
14.00 Policymöte
14:30 Nybesök IPS
Onsdag 13/10
08:30 Studiebesök från Falun
10:30 Boendeträff
11:00 Webex veckomöte
13:15 Planeringsmöte Digi-inklusion
Torsdag 14/10
10:00 Redaktionsmöte
Fredag 15/10
10:15 Nybesök IPS
13:15 Nybesök
13:30 Friskvård Promenad i karlslund

Anslagstavla

Våra aktiviteter här på anslagstavlan gäller enbart aktiva medlemmar, studerande samt medlemmar i praktik/arbete.