Händer i huset

Viktig information!

Som alla känner till så befinner vi oss i en mycket ovanlig situation med anledning av Covid-19 (Corona).

 

Coronaviruset är nu konstaterad som en Pandemi. Det betyder att Corona är en infektionssjukdom som drabbar många människor och sprids i hela Världen.
Risken för att smittas och för spridning av Coronaviruset är nu mycket hög och Fontänhuset följer naturligtvis alla råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.
Den 16 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med bland annat följande rekommendation: ”Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går en tid framöver” Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer. 
Vad betyder detta för oss på Fontänhuset?

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att minska antalet kontakter för personer över 70 år, innebär att du som deltagare får information om att avstå från att vara på Fontänhuset om du är över 70 år.
Vad gäller distansutbildning för skolorna (gymnasie osv.) så är bedömningen att det inte i dagsläget påverkar Fontänhuset.
 
 
 
 
 
 
 

Ang Redaktionsmöten

Vi har numera redaktionsmöte kl.10:00 på onsdagar pga att det inte ska krocka med
digi-inclusion/Webex veckomötet kl.11:00 . 
 
 

Ang Folkhögskolekurs

Info angående uppstarten av folkhögskola
Måndagen den 24/8 kl.13:00 är alla välkomna att delta på introduktion av vårt nya projekt.

Vi kommer att samarbeta med Örebro Folkhögskola och du som är intresserad av att studera en folkhögskolekurs
(det behövs inga CSN lån).

 Vi kommer att ha kurser på måndag eftermiddag och torsdag förmiddag.

Vi kommer att starta upp med en särskild kurs.
Planering pågår och vi återkommer med mer info.
 
 

Info ang Solliden

På grund av rådande omständigheter med Covid - 19  så har Svenska kyrkan beslutat att ställa in Solliden lägret!
 
 
 
 
 
 

Info om Webex

Hej!
I dessa Coronatider är vi många som håller oss hemma och vi vill gärna kunna nå er digitalt via Fontänhuset Örebros team på Webex.
Vi planerar bland annat att ha fika-stunder via Webex.
För att gå med följ instruktionerna här:
Gå in på https://www.webex.com/downloads.html
Ladda ner Webex teams till din dator och/eller skaffa appen till din telefon eller platta.
 
Därefter startar du programmet och skapar ett konto med din e-post och ett lösenord. Mejla också din e-postadress till info@orebrofontanhus.se så att vi kan lägga till dig i teamet!
 
Skulle du stöta på problem så kontakta någon i tech-teamet, t.ex. Linda Ne eller Sussie.

 

 
 
 
 
 
 

Ang Nybesök

Vi öppnar för nybesök och introduktion av nya medlemmar igen fr.o.m. 1/6-20, i begränsad omfattning. Till att börja med kommer vi kontakta dem som har hört av sig under den tid då huset varit stängt för nya personer, men alla är välkomna att höra av sig med förfrågningar!
Vi följer de restriktioner som folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vi ordnar vår verksamhet så att det går att hålla avstånd till varandra. Strikta hygienregler gäller för alla som kommer till huset. Alla som har lindriga förkylningssymtom måste stamma hemma. Personer som är över 70 år och övriga riskgrupper kan inte fysiskt delta i verksamheten men har möjlighet att delta via webb och annan individuell support.
Vi ser fram emot en fin sommar med nya medlemmar/arbetskamrater!
Välkomna!
 
 
 
 
 

Ang Öppet Hus

 
Vi hade planerat att ha haft öppet hus den 9 maj men tyvärr så är det inställt pga rådande corona tid.

Men vi får se fram emot att vi ska ha det till hösten istället. 

Vi återkommer närmare med mer information. 

 
 
 
 
 

Ang Kvällar och helger

Pga rådande omständigheter är alla kvälls och helg aktiviteter inställda tills hösten 2020.
 
 
 
 
 

Vecka 33

Måndag 10/8
10:00 Ansökningsgrupp
13:30 Tid för nybesök

Tisdag 11/8
14:00 Husmöte

Onsdag 12/8
Sommarutflykt till kolmården hel dag för de som anmälda till den.
Huset stängt denna dag för övriga

Torsdag 13/8

Fredag 14/8

Vecka 34

Måndag 17/8
10:00 Ansökningsgrupp
14:00 Tid för nybesök

Tisdag 18/8
Sista anmälningsdag till Västerås
10:00 Friskvårdsplanering
14:00 Policymöte
15:00 Redaktionsmöte med Helsingborgs Fontänhus via webex
Onsdag 19/8
Sista anmälan till Degerfors dressin
10:00 Redaktionsmöte
11:00 Webex möte
13:30 Tid för nybesök
Torsdag 20/8
Sommarutflykt till Västerås
11:00 Boendemöte 
Fredag 21/8

Anslagstavla

Våra aktiviteter här på anslagstavlan gäller enbart aktiva medlemmar, studerande samt medlemmar i praktik/arbete.