Händer i huset

Vecka 3

Måndag 14/1
10:00 Ansökningsgrupp
11:00 Tid för nybesök
14:00 Planeringsmöte Cafe
15:00 Friskvård Avslappning
Tisdag 15/1
10:00 Friskvårdsmöte

14:00 Husmöte
Onsdag 16/1
9.30 Brandskyddsgenomgång
11:00 redaktionsmöte
13:30 Tid för nybesök
13:30 Brandskyddsgenomgång
Torsdag 17/1
11:00 Boendemöte i konferensrummet
13:30 Uppstart unga vuxna
Fredag 18/1
Möte i Linköping med Projektet "Fler Fontänhus i Sverige"
13:30 Friskvård Pulkaåkning i Ånnaboda (Vid utebliven snö Biljard)
Lunchpromenad varje dag 12.30
 

Vecka 4

Måndag 21/1
10:00 Ansökningsgrupp
11:00 Admin möte
14:15 Friskvård Promenad 
Tisdag 22/1.
14.00 Policymöte
Onsdag 23/1
13:00 HLR Hjärt + lungräddning 
Torsdag 24/1
10:00 Studiebesök Filip Lifvergren (student)
13:30 Studiebesök Ann Rilegård från norra västmanland
Fredag 25/1
13:30 Friskvård Hindersmässan
Lunchpromenad varje dag 12.30

Anslagstavla

Våra aktiviteter här på anslagstavlan gäller enbart aktiva medlemmar, studerande samt medlemmar i praktik/arbete.

Nya priser för luncher från den 1/1 2019

Från den 1/1 2019 gäller nya priser för luncher och matlådor.
De nya priserna är:
Lunch Kontantpris: 40 kr
Häfte (5 Lunchkuponger): 175 kronor
Matlåda: 20 kronor
Från den 1/1 2019 slopas även avgiften för Swishbetalningar på Fontänhuset.
Med vänlig hälsning Huset!
Tänk på att alkohol och droger inte är tillåtet på våra resor/aktiviteter,
med droger menas preparat som används i berusningssyfte och inte skrivits ut av läkare för att användas i medicinskt syfte.