Händer i huset

Vecka 39

Måndag 26/9
09:30 Ansökningsgrupp
13:00 Halvårsmöte folkhögskoleföreningen Gyllenhuset
13:00 Pomodoro studienheten
14:00 Fontänhusforum
Tisdag 27/9
09:15 Köksmöte
11:00 Fontänhusforum
14:00 Policymöte
Onsdag 28/9
09:30 IPS projektgruppsmöte
10:00 Nybesök
10:00 Boendeträff
11:00 Boendeträff
13:30 Bakning i köket
14:30 Fontänhusets seniorklubb
Torsdag 29/9
09:00 Pomodoro Studienheten
11:15 Redaktionsmöte
13:00 Hälsa och balanskurs via Mimi folkhögskola
14:00 Webex veckomöte
14:00 Vägar Ut
Fredag 30/9 
09:00 Trädgårdsförmiddag med korvbjudning
13:30 Friskvård: Promenad runt Oset

Vecka 40

Måndag 3/10
09:30 Ansökningsgrupp
13:00 Pomodoro studienheten
13:30 Kök/service handlar
Tisdag 4/10
09:30 IPS projektgruppsmöte
10:00 Husmöte
13:00 De osedda flickorna, föreläsning på Conventum
15:00 NSPH möte
Onsdag 5/10
12:15 Zoom-föreläsning: Läsa och analysera vetenskapliga artiklar
13:00 Trädgårdsarbete med bjudfika
13:30 Bakning i köket
Torsdag 6/10
09:00 Pomodoro Studienheten
11:15 Redaktionsmöte
13:00 Hälsa och balanskurs via Mimi folkhögskola
13:50 Webex veckomöte
14:00 Vägar Ut
Fredag 7/10 
07:30 Uppföljning valberedningen
08:30 Handledning VFU
10:00 Studiebesök Socionemstudenter
13:30 Friskvård Alnängarnas utegym och promenad vid naturens hus